Členové hlavního výboru ČAS 2012-2015 (volby 17. 4. 2012)
předseda
SKLENÁŘ Karel, PhDr. DrSc.
Vinohradská 34, 120 00 PRAHA 2

místopředseda
CHARVÁT Petr, prof. PhDr. DrSc.
Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, katedra blízkovýchodních studií
Univerzitní 8, 306 14 PLZEŇ

OLIVA Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Moravské zemské muzeum - ústav Anthropos
Zelný trh 6, 659 37 BRNO

vědecký tajemník
CHVOJKA Ondřej, Mgr. Ph.D.
Jihočeské muzeum, archeologické oddělení
F. Šrámka 4, 370 00 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Archeologický ústav
Branišovská 31a, 370 05 Č. BUDĚJOVICE

hospodář
KALFERST Jiří, PhDr.
Muzeum východních Čech
Eliščino nábř. 465, 500 39 HRADEC KRÁLOVÉ

členové
JANÁL Jiří, Mgr.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
Sněmovní nám. 1, 767 01 KROMĚŘÍŽ

Mgr. KALÁBKOVÁ Pavlína, Ph.D.
Univerzita Palackého, katedra historie, sekce archeologie
Na hradě 5, 771 80 OLOMOUC

PEŠKA Jaroslav, PhDr.
Archeologické centrum Olomouc
Bratří Wolfů 16, 779 00 OLOMOUC-Chválkovice

TICHÁNEK Jiří
Lubina 463, 742 21 KOPŘIVNICE

POLÁŠEK Jaromír, Mgr.
Muzeum Beskyd
Hluboká 66, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

PROSTŘEDNÍK Jan, PhDr., Ph.D.
Muzeum Českého ráje
Skálova 71, 511 01 TURNOV

TRNKA Robert
Železničářská 83, 312 00 PLZEŇ

TUREK Jan, Mgr.
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Nad Olšinami 3/448,100 00 PRAHA 10

VÍCH David, PhDr.
Regionální muzeum
Šemberova 125/1, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

VITULA Petr, PhDr.
Národní památkový ústav, ústřední odborné pracoviště v Brně
Náměstí Svobody 8, 601 54 BRNO


Předsedové regionálních poboček
* Středočeská a pražská
STAREC Petr, Mgr.
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1, 110 00 PRAHA 1

* Jihočeská
CHVOJKA Ondřej, Mgr. Ph.D.
Jihočeské muzeum, archeologické oddělení
F. Šrámka 4, 370 00 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Archeologický ústav
Branišovská 31a, 370 05 Č. BUDĚJOVICE

* Západočeská
ZELENKA Antonín, Mgr.
Západočeské muzeum
Koterovská 162, 317 01 PLZEŇ

* Severočeská
ŠTAUBER Bedřich, PhDr.
Okresní muzeum
Pivovarská 28, 440 01 LOUNY

* Východočeská
SIGL Jiří, PhDr.
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta

* pro Moravu a Slezsko
POLÁŠEK Jaromír, Mgr.
Muzeum Beskyd
Hluboká 66, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK


Předsedové odborných pracovních skupin
* pro dějiny skla
FRÝDA František, PhDr.
Západočeské muzeum
Kopeckého sady 2, 301 36 PLZEŇ

* pro přírodovědecké metody v archeologii
HAŠEK Vladimír, RNDr. DrSc.
Geopek s.r.o. Brno
Archeologický ústav AV ČR Brno, detašované pracoviště
Ječná 29a, 621 00 BRNO

* pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska
KALÁBKOVÁ Pavlína, Mgr. Ph.D.
Univerzita Palackého, katedra historie, sekce archeologie
Na hradě 5, 771 80 OLOMOUC
jednatelka kolektivního vedení

* pro klasickou a římsko- provinciální archeologii
BOUZEK Jan, prof. PhDr. DrSc.
Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Celetná 20 116 36 PRAHA 1

* pro výzkum středověké a raně novověké keramiky
VAŘEKA Pavel, doc. PhDr., PhD.
Západočeská univerzita, FHS, katedra archeologie
Sedláčkova 31, 306 14 PLZEŇ

* pro experimentální archeologii
TICHÝ Radomír, doc.PhDr., Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, katedra archeologie
Rokitanského 62, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

* pro dobu římskou a stěhování národů
JÍLEK Jan, PhDr.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek č.p.2, 530 02 Pardubice


Revizní komise (není součástí HV)
VÁVRA Miloš, PhDr. CSc.
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Nad Olšinami 3/448,100 00 PRAHA 10

ČERVENÁ Květuše
Josefa Knihy 69/I, 337 01 ROKYCANY

zpět