Seznam archeologických institucí v České republice - Univerzity
 

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinou, FF UK Praha
Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Brno
Archeologický seminář, Ústav historie a muzeologie, FPF SlU Opava
Oddělení archeologie, Ústav sociálně politických věd, PF ZČU Plzeň

 

Homepage O stránku zpět