Seznam archeologických institucí
v České republice
- Památkové ústavy

Státní ústav památkové péče - odbor péče o archeologický fond
Státní ústav památkové péče - odbor péče o archeologický fond s působností na Moravě a ve Slezsku
Památkový ústav České Budějovice
Památkový ústav Plzeň
Památkový ústav Ústí nad Labem - odloučené pracoviště Česká Lípa
Památkový ústav Pardubice - archeologické oddělení
Památkový ústav Brno - referát archeologie
Památkový ústav Olomouc

Památkový ústav Ostrava - archeologické oddělení Opava

 

Homepage O stránku zpět