Seznam archeologických institucí v České republice

   Tento seznam by měl zahrnovat všechny instituce státního i soukromého charakteru, které zaměstnávají archeology v České republice. Jako základní pramen byl použit soupis archeologů vydávaný péčí ČAS. Prosíme o laskavé sdělení jakékoliv personální nebo jiné změny o které budete informováni. Zároveň zde budou odkazy na prezentace jednotlivých institucí, ať už na vlastní www-stránky nebo na základní informace umístěné přímo na archeology.cz, čímž nabízíme tuto formu prezentace zvláště archeologickým pracovištím, které vlastní www-stránku nemohou z různých důvodů realizovat.

   Pro začátek je u každé instituce umístěn odkaz na adresu, telefon a popřípadě e-mail. Prosíme o zaslání jakýchkoliv doplňujících informací.

Děkujeme

redakce

Muzea     Okresní úřady      Památkové ústavy      Privátní archeologické společnosti      Univerzity     Ústavy Akademie věd ČR     Ústavy archeologické památkové péče

 

Homepage Nahoru