Seznam R-Z

Titul před Jméno Příjmení Titul za Instituce Ulice PSČ Město Telefon Fax E-mail instituce E-mail WWW
PhDr. Ivan Magistrátní úřad hl.m.Prahy-odbor památkové péče Staroměstské náměstí 4 11000 Praha 1 02/263465 02/263465
Doc. PhDr. Miroslav Richter DrSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Julie Richterová Muzeum hl.m.Prahy-archeologické oddělení,středověká sekce Kožná 1 11000 Praha 1 02/24223696 02/24214306
Mgr. Pavel Rous Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkovo náměstí 19 58001 Havlíčkův Brod 0451/24151 0451/24987
Alexandra Rusó Regionální muzeum - archeologické oddělení Na zámku 99/8 41801 Bílina 0417/823072 muzeum.tep@cesnet.cz
PhDr. Vladimír Salač CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Milan Salaš Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav Zelný trh 6 65937 Brno 05/42321205 05/42212792 www.fi.muni.cz/MZM/MZM/archeo.htm
PhDr. Pavel Sankot Středočeské muzeum Zámek 1 25263 Roztoky u Prahy 02/20910016-17 02/20911015
PhDr. Zbyněk Sedláček NM-Historické muzeum-oddělení prehistorie a protohistorie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497324 02/24226488
PhDr. Hedvika Sedláčková CSc. Památkový ústav Dolní náměstí 8-9 77111 Olomouc 068/5224155-6 068/29189
PhDr. Jiří Sigl Muzeum východních Čech - archeologické oddělení Eliščino nábřeží 465 50001 Hradec Králové 049/5210473
PhDr. Karel Sklenář DrSc. Okresní muzeum Svatováclavská 19 - zámek 27601 Mělník 0206/622158 0206/622158
Mgr. Zuzana Sklenářová Státní ústav památkové péče,oddělení péče o archeologický fond s působností v Čechách Valdštejnské náměstí 3 11801 Praha 1 02/57010253 02/57010254 sascr@sascr.cz
Mgr. Zuzana Sklenářová Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Celetná 20 11642 Praha 1 02/24491433-439 pravdodej@ff.cuni.cz http://www.ff.cuni.cz/ustavy/uprav.htm
PhDr. Ludvík Skružný Městské muzeum Na Hrádku 464 25088 Čelákovice 0202/891192,0202/891556 0202/891192
PhDr. Miloslav Slabina NM-Historické muzeum-oddělení prehistorie a protohistorie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497324 02/24226488
Doc.PhDr. Jiří Sláma CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Celetná 20 11642 Praha 1 02/24491433-439 pravdodej@ff.cuni.cz http://www.ff.cuni.cz/ustavy/uprav.htm
PhDr.Ing. Lubor Smejtek Archaia Zavadilova 24 16000 Praha 6 02/24317913,02/3120439 02/24320574 archaia@mbox.vol.cz
Doc.PhDr. Zdeněk Smetánka CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Doc.PhDr. Zdeněk Smetánka CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Celetná 20 11642 Praha 1 02/24491433-439 pravdodej@ff.cuni.cz http://www.ff.cuni.cz/ustavy/uprav.htm
PhDr. Zdeněk Smrž Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Žižkova 835 43401 Most 035/22424, 035/6103299 035/21595 office@uappmost.cz smrz@uappmost.cz www.uappmost.cz
PhDr. Petr Sommer CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Věra Souchopová Technické muzeum Purkyňova 90 (Tesla) 60000 Brno 05/41122380
Mgr. Klára Sovová Okresní muzeum Brno - venkov, archeologické pracoviště Masarykovo náměstí 104 66451 Šlapanice 05432/28029 05432/28029
Mgr. Pavel Stabrava Státní ústav památkové péče-oddělení péče o archeologický fond s působností na Moravě a ve Slezsku Palackého 150 61200 Brno 05/41241735 05/41214880-fa.Polygra
Mgr. Pavel Stabrava Památkový ústav Ostrava - archeologické oddělení Opava Bezručovo náměstí 1 74601 Opava 0653/215485 069/215019 (Památkový ústav Ostrava)
Marcela Stará Severočeské muzeum Masarykova 11 46001 Liberec 048/5108283, 048/5108252 muzeumlb@falco.vslib.cz
Mgr. Petr Starec Muzeum hl.m.Prahy-archeologické oddělení,středověká sekce Kožná 1 11000 Praha 1 02/24223696 02/24214306
Mgr. Dana Stejskalová Ústav archeologické památkové péče středních Čech Letenská 4 11801 Praha 1 02/24511229,02/536918 02/536918 www.uappsc.cz
Doc.RNDr. prom.hist. Milan Stloukal DrSc. Národní muzeum Václavské náměstí 68 11579 Praha 1 02/260589 02/24226488 milan.stloukal@nm.cz
Daniel Stolz Ústav archeologické památkové péče středních Čech-pracoviště Beroun Hostimská 703 26601 Beroun 3 0311/25465 0311/25859 www.uappsc.cz
PhDr. Radmila Stránská Památkový ústav - referát archeologie Radnická 2 60154 Brno 05/42212621
Doc. PhDr. Stanislav Stuchlík CSc. Archeologický seminář, Ústav historie a muzeologie, FPF SlU Masarykova 37 74601 Opava 0653/684474
PhDr. Jana Stuchlíková CSc. Ústav archeologické památkové péče Brno Mendlovo náměstí 1a 60300 Brno 05/43217906 05/42212298
PhDr. Jiří Svoboda DrSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno Královopolská 147 61264 Brno 05/41514118, 0625/517637 05/41211168 archeo@iabrno.cz svoboda@iabrno.cz www.iabrno.cz
PhDr. Helena Svobodová NM-Historické muzeum-oddělení prehistorie a protohistorie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497218 02/24226488
PhDr. Hana Svobodová Městské muzeum a galerie 75302 Hranice na Moravě 0642/201390
Mgr. Ivana Sýkorová Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Věra Šaldová CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Pavel Šebesta Chebské muzeum Františkánské náměstí 12 35001 Cheb 0166/22386-7 0166/22292
PhDr. Ondrej Šedo Regionální muzeum Zámek 69215 Mikulov na Moravě 0625/2255, 0625/2532 0625/2819
Petr Šída Státní ústav památkové péče,oddělení péče o archeologický fond s působností v Čechách Valdštejnské náměstí 3 11801 Praha 1 02/57010251 02/57010254 sascr@sascr.cz
PhDr. Vlasta Šikulová Slezské zemské muzeum - archeologické pracoviště Komenského 8 74646 Opava 0653/214862
Mgr. Radek Široký Západočeské muzeum - oddělení záchranných archeologických výzkumů Koterovská 162 31701 Plzeň 019/7444483 019/49880 www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html
PhDr. Miroslav Šmíd Ústav archeologické památkové péče Brno-odloučené pracoviště Prostějov Křížkovského 12 79601 Prostějov 0508/27096
Miroslava Šmolíková Muzeum hl.m.Prahy-archeologické oddělení,pravěká sekce Pod viaduktem 531 15000 Praha 5-Stodůlky 02/523717,02/523083 02/522649
Mgr. Jaroslav Špaček Městské muzeum Na Hrádku 464 25088 Čelákovice 0202/891192,0202/891556 0202/891192
PhDr. Bedřich Štauber Okresní muzeum Pivovarská 28 44001 Louny 0395/653037, 0395/652456
PhDr. Jiřina Štauberová Okresní muzeum Pivovarská 28 44001 Louny 0395/653037, 0395/652456
Mgr. Ladislav Štěpánek Okresní vlastivědné muzeum Horní náměstí 2 75501 Vsetín 0657/611690 0657/611689
PhDr. Antonín Štrof CSc. Ústav archeologické památkové péče Brno Mendlovo náměstí 1a 60300 Brno 05/43217906 05/42212298
PhDr. Julie Šulcová Památkový ústav - archeologické oddělení Zámek 4 53116 Pardubice 040/516007, 040/516028 040/516662 pup@pupce.cz www.pupce.cz
Lucie Šulová Státní ústav památkové péče,oddělení péče o archeologický fond s působností v Čechách Valdštejnské náměstí 3 11801 Praha 1 02/57010251 02/57010254 sascr@sascr.cz
PhDr. Radka Šumberová Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Pavel Šutora Městské muzeum Bartolomějské náměstí 41 69801 Veselí na Moravě 0631/322412 0631/322412
PhDr. Arkadiusz Vlastivědné muzeum - archeologické oddělení Náměstí Republiky 5 77173 Olomouc 068/5222741 068/5229189
PhDr. Jaroslav Tejral DrSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno Královopolská 147 61264 Brno 05/41514110 05/41211168 archeo@iabrno.cz www.iabrno.cz
PhDr. Hana Teryngerová Památkový ústav Ostrava - archeologické oddělení Opava Holasická 12 74601 Opava 0653/214441
Mgr. Juraj Thoma Jihočeské muzeum - archeologické oddělení Fráni Šrámka 4 37000 České Budějovice 038/7316114, 038/7316116
Mgr. Zuzana Thomová Památkový ústav Náměstí Přemysla Otakara II. 34 37021 České Budějovice 038/7312140, 038/33186 038/59386
Mgr. Martin Tomášek Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Kateřina Tomková Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Michal Tryml Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/262159 02/24214462 kleind@ibm.net www.prague-city.cz/pupp/pupp
Mgr. Jan Turek Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Jan Tůma Okresní muzeum Zámek 1284 54701 Náchod 0441/23248
Mgr. Radek Tvrdík Regionální muzeum Karlovo náměstí 8 28002 Kolín I 0321/22988 0321/22988
PhDr. Markéta Tymonová Vlastivědné muzeum - archeologické oddělení Náměstí Republiky 5 77173 Olomouc 068/5222741 068/5229189
Eva Okresní muzeum a galerie Valdštejnovo náměstí 1 50601 Jičín 0433/22204
PhDr. Josef Unger Ústav archeologické památkové péče Brno Mendlovo náměstí 1a 60300 Brno 05/43217906 05/42212298
Petr Státní ústav památkové péče-oddělení péče o archeologický fond s působností na Moravě a ve Slezsku Palackého 150 61200 Brno 05/41241735 05/41214880-fa.Polygra projekt_sas.brno@telecom.cz
PhDr. Jarmila Valentová Regionální muzeum Karlovo náměstí 8 28002 Kolín I 0321/22988 0321/22988
PhDr. Karel Valoch DrSc. Moravské zemské muzeum - Ústav Anthropos Zelný trh 7 65937 Brno 05/42321205, 05/43212415 www.fi.muni.cz/MZM/MZM/anthro.cz
PhDr. Libuše Váňová Muzeum okresu Benešov Malé nám. 74 25601 Benešov u Prahy 0301/23419
Mgr. Pavel Vařeka Dr. Archaia Zavadilova 24 16000 Praha 6 02/24317913,02/3120439 02/24320574 archaia@mbox.vol.cz
Mgr. Pavel Vařeka Dr. Oddělení archeologie, Ústav sociálně politických věd, PF, Západočeská univerzita Sedláčkova 31 30614 Plzeň 019/226704
Miroslav Vaškových Slovácké muzeum - archeologické oddělení Hradební 227 68601 Uherské Hradiště 0632/540671
PhDr. Miloš Vávra CSc. Ústav archeologické památkové péče středních Čech Letenská 4 11801 Praha 1 02/24511229,02/536918 02/536918 www.uappsc.cz
Doc. PhDr. Tomáš Velímský CSc. Katedra historie PF UJEP České mládeže 8 40096 Ústí nad Labem velimskyt@pf.ujep.cz
Doc. PhDr. Slavomil Vencl CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Natálie Venclová CSc. Oddělení archeologie, Ústav sociálně politických věd, PF, Západočeská univerzita Sedláčkova 31 30614 Plzeň 019/226704
PhDr. Natálie Venclová CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Alena Veselá Středočeské muzeum Zámek 1 25263 Roztoky u Prahy 02/20910016-17 02/20911015
PhDr. Petr Vitula Vlastivědné muzeum - archeologické oddělení Náměstí Republiky 5 77173 Olomouc 068/5222741 068/5229189
PhDr. Ivana Vojtěchovská Středočeské muzeum Zámek 1 25263 Roztoky u Prahy 02/20910016-17 02/20911015
PhDr. Vít Vokolek Muzeum východních Čech - archeologické oddělení Eliščino nábřeží 465 50001 Hradec Králové 049/5210473
PhDr. Vít Vokolek Východočeské muzeum Zámek 1 53002 Pardubice 040/518121-22, 040/516061 040/516061
Ing. Jitka Vykouková NM-Historické muzeum-oddělení prehistorie a protohistorie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497324 02/24226488
PhDr. Jiří CSc. Okresní vlastivědné muzeum Staroměstské náměstí 1 29380 Mladá Boleslav 0326/25616, 0326/22542 0326/22542
PhDr. Jiří Waldhauser CSc. Národní technické muzeum Kostelní 42 17000 Praha 7 02/373651 02/379151
Mgr. Michaela Wallisová Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/262159 02/24214462 kleind@ibm.net www.prague-city.cz/pupp/puppp
RNDr. Jan Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/262159 02/24214462 kleind@ibm.net www.prague-city.cz/pupp/puppp
PhDr. Petr Zavřel Jihočeské muzeum - archeologické oddělení Fráni Šrámka 4 37000 České Budějovice 038/7316114, 038/7316116
PhDr. Marie Zápotocká CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Milan Zápotocký CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Michal Zezula Památkový ústav Ostrava - archeologické oddělení Opava Bezručovo náměstí 1 74601 Opava 0653/215485 069/215019 (PÚ Ostrava)

 

Aktualizováno: 24.4.1999

Homepage Nahoru