Seznam K-P

Titul před Jméno Příjmení Titul za Instituce Ulice PSČ Město Telefon Fax E-mail instituce E-mail WWW
Mgr. Marek Kalábek Vlastivědné muzeum - archeologické oddělení Náměstí Republiky 5 77173 Olomouc 068/5222741 068/5229189
PhDr. Jiří Kalferst Muzeum východních Čech - archeologické oddělení Eliščino nábřeží 465 50001 Hradec Králové 049/5210473
PhDr. Eva Kamenická Památkový ústav Dominikánská 4 30637 Plzeň 019/7237678, 019/7235732 019/7224771
Mgr. Zuzana Karasová NM-Historické muzeum-oddělení prehistorie a protohistorie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497324 02/24226488
Vojtěch Kašpar Archaia Zavadilova 24 16000 Praha 6 02/24317913,02/3120439 02/24320574 archaia@mbox.vol.cz
Doc.PhDr. Eliška Kazdová CSc. Ústav archeologie a muzeologie FF MU Arne Nováka 1 66088 Brno 05/41121364 kazdova@phil.muni.cz www.phil.muni.cz
PhDr. Evženie Klanicová Městské muzeum a galerie U tržiště 10 69002 Břeclav 0627/12488
Doc.PhDr. Jan Klápště CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Celetná 20 11642 Praha 1 02/24491433-439 pravdodej@ff.cuni.cz www.ff.cuni.cz/ustavy/uprav.htm
Mgr. Jiří Klsák Karlovarské muzeum Zámecký vrch 22 36001 Karlovy Vary 017/24433, 017/23125
Mgr. Tereza Klůsová Muzeum antického sochařství a architektury Zámek - jízdárna 57001 Litomyšl 0464/4649
Mgr. Alena Knechtová Státní ústav památkové péče-oddělení péče o archeologický fond s působností na Moravě a ve Slezsku Palackého 150 61200 Brno 05/41241735 05/41214880-fa.Polygra

projekt_sas@telecom.cz

PhDr. Jiří Kohoutek Ústav archeologické památkové péče Brno-odloučené pracoviště Zlín-Malenice Zlín
Eva Koppová Prácheňské muzeum Velké náěstí 113-114 39724 Písek 0362/214731-2, 0362/211113-14

prachmuz@pi.bohem-net.cz

Mgr. Rastislav Korený Okresní muzeum Náměstí H. Kličky 293 26102 Příbram 0306/26307, 0306/22566 0306/22566
Mgr. Michal Kostka Muzeum hl.m.Prahy-archeologické oddělení, pravěká sekce Pod viaduktem 531 15000 Praha 5-Stodůlky 02/523717,02/523083 02/522649
Doc.PhDr. Lubomír Košnar CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Celetná 20 11642 Praha 1 02/24491433-439 pravdodej@ff.cuni.cz www.ff.cuni.cz/ustavy/uprav.htm
PhDr. Oldřich Kotyza Okresní vlastivědné muzeum Mírové náměstí 171/40 41201 Litoměřice 0416/2019

muzeum.ltm@telecom.cz

PhDr. Pavel Kouřil CSc. Památkový ústav Ostrava - archeologické oddělení Opava Bezručovo náměstí 1 74601 Opava 0653/215485 069/215019 (Památkový ústav Ostrava)
PhDr. Pavel Kouřil CSc. Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno Královopolská 147 61264 Brno 05/41212140 05/41211168 archeo@iabrno.cz sekretariat@iabrno.cz www.cas.cz/cz/ARUB.html
PhDr. Drahomír Koutecký Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Žižkova 835 43401 Most 035/22424, 035/6103299 035/21595 office@uappmost.cz www.uappmost.cz

Mgr.

Peter Kováčik Archaia-pracoviště Brno Stará 18/20 60200 Brno 05/45214069 05/45214069
PhDr. Jaromír Kovárník CSc. Ústav archeologie a muzeologie FF MU Arne Nováka 1 66088 Brno 05/41121364 www.phil.muni.cz
PhDr. Jaromír Kovárník CSc. Jihomoravské muzeum Přemyslovců 6 66945 Znojmo 0624/224961 0624/225210

www.fpozn.cz/znojmuz

PhDr. Rudolf Krajíc Husitské muzeum Náměstí Mikuláše z Husi 44 39001 Tábor 0361/251885
PhDr. Zdeňka Krumphanzlová

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Lenka Krušinová Státní ústav památkové péče,odbor péče o archeologický fond Valdštejnské náměstí 3 11801 Praha 1 02/57010251 02/57010254 sascr@sascr.cz
PhDr. Ivan Krutina Okresní muzeum Praha-východ Masarykovo nám. 97 25001 Brandýs n.Labem - Stará Boleslav 0202/802897,0202/802688
PhDr. Jitka Křepelková Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/24214462 02/24214462

kleind@ibm.net

www.prague-city.cz/pupp/pupp

PhDr. Jaroslav Kudrnáč

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Zdeněk Kuchyňka Okresní muzeum Zámek 1, Zádušní ulice 27200 Kladno 0312/602455
PhDr. Zdeněk Kuchyňka Okresní úřad - referát kultury Náměstí 17. listopadu 27263 Kladno 0312/602111
PhDr. Martin Kuna Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Lubomír Kundera Památkový ústav - referát archeologie Radnická 2 60154 Brno 05/42212621

Mgr.

Klára Kupčíková Muzeum Vyškovska Náměstí Čs. armády 2 68201 Vyškov 0507/21040
PhC. Petr Květina Muzeum východních Čech - archeologické oddělení Eliščino nábřeží 465 50001 Hradec Králové 049/5210473
PhDr. Jana Langová Muzeum jihovýchodní Moravy Soudní 1 76257 Zlín 067/61379 067/30503
PhDr. Milan Lička CSc. NM-Historické muzeum-oddělení prehistorie a protohistorie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497322 02/24226488

milan.licka@nm.cz

PhDr. Irena Loskotová Muzeum města Brna Špilberk 1 66224 Brno 05/42211810 05/4211584
PhDr. Michal Lutovský Ústav archeologické památkové péče středních Čech Letenská 4 11801 Praha 1 02/24511229,02/536918 02/536918

www.uappsc.cz

PhDr. Michal Lutovský Oddělení archeologie, Ústav sociálně politických věd, PF, Západočeská univerzita Sedláčkova 31 30614 Plzeň 019/226704
Mgr. Marek Madaj Okresní muzeum Barborská 28 28401 Kutná Hora 0327/2159, 0327/2008 0327/3813
Mgr. Jiří Macháček Ústav archeologie a muzeologie FF MU Arne Nováka 1 66088 Brno 05/41121364 machacek@phil.muni.cz www.phil.muni.cz
Mgr. Daniela Marešová Archaia Zavadilova 24 16000 Praha 6 02/24317913,02/3120439 02/24320574 archaia@mbox.vol.cz
Mgr. Jana Maříková Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Inna Mateiciuchová Ústav archeologie a muzeologie FF MU Arna Nováka 1 66088 Brno 05/41121357 www.phil.muni.cz
Mgr. Andrea Matějíčková Ústav archeologické památkové péče Brno Mendlovo náměstí 1a 60300 Brno 05/43217906 05/42212298
PhDr. Václav Matoušek

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Zdeňka Měchurová CSc. Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav Zelný trh 6 65937 Brno 05/42321205 05/42212792

www.fi.muni.cz/MZM/MZM/archeo.htm

PhDr. Zdeňka Měchurová CSc. Ostravské muzeum Masarykovo náměstí 1 70200 Ostrava 069/233760

omuzeum@prf1.osu.cz

Mgr. Dana Menoušková Slovácké muzeum - archeologické oddělení Hradební 227 68601 Uherské Hradiště 0632/540671
David Merta Archaia-pracoviště Brno Stará 18/20 60200 Brno 05/45214069 05/45214069
PhDr. Jiří Merta Technické muzeum Purkyňova 90 (Tesla) 60000 Brno 05/41122380
Mgr. Soňa Mertová Státní ústav památkové péče-oddělení péče o archeologický fond s působností na Moravě a ve Slezsku Palackého 150 61200 Brno 05/41241735 05/41214880-fa.Polygra

projekt_sas.brno@telecom.cz

Bc. Milan Metlička Západočeské muzeum - oddělení pravěku Koterovská 162 31701 Plzeň 019/7444483 019/49880

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

PhDr. Jan Michálek Muzeum středního Pootaví Hrad 1 38611 Strakonice 0342/321537
PhDr. Pavel Michna Památkový ústav Dolní náměstí 8-9 77111 Olomouc 068/5224155-6 068/29189
Mgr. Blanka Mikulková Ústav archeologické památkové péče Brno-odloučené pracoviště Vyškov Jízdárenská 590 68201 Vyškov 0507/350773
Mgr. Jiří Militký Jihočeské muzeum - archeologické oddělení Fráni Šrámka 4 37000 České Budějovice 038/7316114, 038/7316116
PhDr. Karla Motyková DrSc. Polabské muzeum - pracoviště Vlastivědné muzeum Tyršova 174 28800 Nymburk 0325/512473
PhDr. Karla Motyková

DrSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Václav Moucha

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Bořivoj Nechvátal

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Rostislav Nekuda Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav Zelný trh 6 65937 Brno 05/42321205 05/42212792

www.fi.muni.cz/MZM/MZM/archeo.htm

Mgr. Petr Neruda Moravské zemské muzeum - Ústav Anthropos Zelný trh 7 65937 Brno 05/42321205, 05/43212415

www.fi.muni.cz/MZM/MZM/anthro.htm

Doc. PhDr. Evžen Neustupný CSc. Oddělení archeologie, Ústav sociálně politických věd, PF, Západočeská univerzita Sedláčkova 31 30614 Plzeň 019/226704
Doc. PhDr. Evžen Neustupný

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1

neustupny@arup.cas.cz

Mgr. Karel Nováček Západočeské muzeum - oddělení záchranných archeologických výzkumů Koterovská 162 31701 Plzeň 019/7444483 019/49880

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

Mgr. Karel Nováček Oddělení archeologie, Ústav sociálně politických věd, PF, Západočeská univerzita Sedláčkova 31 30614 Plzeň 019/226704
Mgr. Petr Obšusta Západomoravské muzeum Zámek 1 67401 Třebíč 0618/840518 0618/840518
PhDr. Martin Oliva Moravské zemské muzeum - Ústav Anthropos Zelný trh 7 65937 Brno 05/42321205, 05/43212415

www.fi.muni.cz/MZM/MZM/anthro.htm

Mgr. Martin Omelka Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/262159 02/24214462

kleind@ibm.net

www.prague-city.cz/pupp/pupp

PhDr. Lenka Ondráčková Okresní muzeum Palackého 86 43001 Chomutov 0396/25437, 0396/25318
RNDr. Emanuel Opravil CSc. Památkový ústav Ostrava - archeologické oddělení Opava Bezručovo náměstí 1 74601 Opava 0653/215485 069/215019 (Památkový ústav Ostrava)
Mgr. Helena Osvaldová Státní ústav památkové péče,oddělení péče o archeologický fond s působností v Čechách Valdštejnské náměstí 3 11801 Praha 1 02/57010251 02/57010254 sascr@sascr.cz
Mgr. Hana Palátová Ústav archeologie a muzeologie FF MU Arne Nováka 1 66088 Brno 05/41121357 palatova@phil.muni.cz www.phil.muni.cz
Ing. Marek Parkman Prachatické muzeum Neumannova 13 38301 Prachatice 0338/21419, 0338/21652 0338/21652
PhDr. Jiří Pavelčík CSc. Slovácké muzeum - archeologické oddělení Hradební 227 68601 Uherské Hradiště 0632/540671
PhDr. Irena Pavlů Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Celetná 20 11642 Praha 1 02/24491433-439 pravdodej@ff.cuni.cz http://www.ff.cuni.cz/ustavy/uprav.htm
PhDr. Ivan Pavlů

DrSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1

pavlu@arup.cas.cz

Mgr. Vladimír Peša Okresní vlastivědné muzeum Náměstí Osvobození 297 47001 Česká Lípa 0425/824146, 0425/824144
Mgr. Marek Peška Archaia Stará 18/20 60200 Brno 05/45214069 05/45214069
PhDr. Jaroslav Peška Vlastivědné muzeum - archeologické oddělení Náměstí Republiky 5 77173 Olomouc 068/5222741 068/5229189
Jitka Petříčková Ústav archeologické památkové péče středních Čech Letenská 4 11801 Praha 1 02/24511229,02/536918 02/536918

www.uappsc.cz

Prof. PhDr. Radomír Pleiner

DrSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Ivana Pleinerová

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Prof.PhDr. Vladimír Podborský DrSc. Ústav archeologie a muzeologie FF MU Arne Nováka 1 66088 Brno 05/41121364 podbor@phil.muni.cz www.phil.muni.cz
Mgr. Jaroslav Podliska Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/262159 02/24214462

kleind@ibm.net

www.prague-city.cz/pupp/pupp

PhDr. Miroslav Popelka CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Celetná 20 11642 Praha 1 02/24491433-439 pravdodej@ff.cuni.cz http://www.ff.cuni.cz/ustavy/uprav.htm
PhDr. Jarmila Princová

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Naděžda Profantová Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Rudolf Procházka CSc. Archaia-pracoviště Brno Stará 18/20 60200 Brno 05/45214069 05/45214069

Mgr.

Pavlína Procházková Muzeum Prostějovska Náměstí T.G.M. 2 79601 Prostějov 0508/24387
Ing. Lubomír Prokeš Jihomoravské muzeum Přemyslovců 6 66945 Znojmo 0624/224961 0624/225210 prokes@phil.muni.cz

www.fpozn.cz/znojmuz

Mgr. Jan Prostředník Dr. Okresní muzeum Českého ráje Skálova 71 51101 Turnov 0436/22106 0436/21148
PhDr. Alena Prudká Muzeum Prostějovska Náměstí T.G.M. 2 79601 Prostějov 0508/24387

Aktualizováno: 24.4.1999

Homepage Nahoru