Seznam A-J

Titul před Jméno Příjmení Titul za Instituce Ulice PSČ Město Telefon Fax E-mail instituce E-mail WWW
Ing. Miroslav Bálek Ústav archeologické památkové péče Brno Mendlovo náměstí 1a 60300 Brno 05/43217906 05/42212298
PhDr. Andrea Bartošková Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Dara Baštová Muzeum hl.m.Prahy-archeologické oddělení,pravěká sekce Pod viaduktem 531 15000 Praha 5-Stodůlky 02/523717,02/523083 02/522649
PhDr. Martina Beková Okresní muzeum Orlických hor Zámek 1 51601 Rychnov nad Kněžnou 0445/22438, 0445/21450
PhDr. Ludvík Belcredi Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav Zelný trh 6 65937 Brno 05/42321205 05/42212792

www.fi.muni.cz/MZM/MZM/archeo.htm

PhDr. Jaromír Beneš ARCHEOS Nebahovská 1016 38301 Prachatice 0338 / 314 284, 0602 / 11 51 49

archeos@pt.bohem-net.cz

archeos@pt.bohem-net.cz

Mgr. Jana Benešová Památkový ústav - archeologické oddělení Zámek 4 53116 Pardubice 040/516007, 040/516028 040/516662

pup@pupce.cz

www.pupce.cz

Mgr. Irena Benková Ústav archeologické památkové péče středních Čech Letenská 4 11801 Praha 1 02/24511229,02/536918 02/536918

www.uappsc.cz

Mgr. Irena Benková Ústav archeologické památkové péče středních Čech-pracoviště Beroun Hostimská 703 26601 Beroun 3 0311/25465 0311/25859
Mgr. Irena Benková Muzeum Českého krasu Husovo nám. 87-8 26601 Beroun 0311/21462,0311/24101,0311/21084
PhDr. Magda Beranová

DrSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Bc. Tomáš Berkovec Vlastivědné muzeum - archeologické oddělení Náměstí Republiky 5 77173 Olomouc 068/5222741 068/5229189
Mgr. Tomáš Bernhardt Západočeské muzeum - oddělení starších dějin Koterovská 162 31701 Plzeň 019/7444483 019/49880

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

PhDr. Josef Bláha Památkový ústav Dolní náměstí 8-9 77111 Olomouc 068/5224155-6 068/29189
Mgr. Jan Blažek Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Žižkova 835 43401 Most 035/22424, 035/6103299 035/21595 office@uappmost.cz blazek@uappmost.cz www.uappmost.cz
PhDr. Ivana Boháčová Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Zdeněk Brachtl Vlastivědné muzeum Jesenicka Zámecké náměstí 1 79001 Jeseník 0645/2070
PhDr. Peter Braun Západočeské muzeum - oddělení záchranných archeologických výzkumů Koterovská 162 31701 Plzeň 019/7444483 019/49880

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

PhDr. Dagmar Braunová Západočeské muzeum - uměleckoprůmyslové oddělení Tovární 3 31701 Plzeň

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

Petr Brestovanský Severočeské muzeum Masarykova 11 46001 Liberec 048/5108283, 048/5108252

muzeumlb@falco.vslib.cz

Mgr. Želimir Brnič Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Vladimír Brych NM-Historické muzeum-oddělení starších českých dějin Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497371 02/24226488
Mgr. David Břeň Archaia Zavadilova 24 16000 Praha 6 02/24317913,02/3120439 02/24320574 archaia@mbox.vol.cz
Mgr. Helena Březinová Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Pavel Břicháček Západočeské muzeum - oddělení záchranných archeologických výzkumů Koterovská 162 31701 Plzeň 019/7444483 019/49880

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

PhDr. Zuzana Břízová Muzeum Beskyd Zámecké náměstí 1264 73801 Frýdek-Místek 0658/20051-3 0658/21434, 0658/20452
PhDr. Josef Bubeník

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Peter Budinský Regionální muzeum - archeologické oddělení Na zámku 99/8 41801 Bílina 0417/823072

muzeum.tep@cesnet.cz

Prof. PhDr. Miroslav Buchvaldek DrSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Celetná 20 11642 Praha 1 02/24491433-439 pravdodej@ff.cuni.cz www.ff.cuni.cz/ustavy/uprav.htm
PhDr. Michal Bureš Archaia Zavadilova 24 16000 Praha 6 02/24317913,02/3120439 02/24320574 archaia@mbox.vol.cz
Mgr. Vladislav Burian Okresní muzeum Balbínovo náměstí 19 37711 Jindřichův Hradec 0331/22121, 0331/24858 0331/21346

cech.cesnet.cz/jhradec/expozice/cl.html

PhDr. Dana Cejnková Muzeum města Brna Špilberk 1 66224 Brno 05/42211810 05/4211584
Mgr. Miroslava Cejpová Okresní úřad - referát kultury 56200 Ústí nad Orlicí 0465/551349 0465/524371
PhDr. Vladimír Cisár Městské muzeum 59301 Bystřice nad Pernštejnem 0505/2180
PhDr. Marta Cvrková Muzeum města Ústí nad Labem Masarykova 3 40001 Ústí nad Labem 047/5213709
Bc. Petr Čech Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Žižkova 835 43401 Most 035/22424, 035/6103299 035/21595 office@uappmost.cz cech@uappmost.cz www.uappmost.cz
PhDr. Eva Černá Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Žižkova 835 43401 Most 035/22424, 035/6103299 035/21595 office@uappmost.cz cerna@uappmost.cz www.uappmost.cz
PhDr. Jarmila Čiháková Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/24225469 02/24214462

kleind@ibm.net

www.prague-city/pupp/pupp.html

PhDr. Miloš Čižmář CSc. Ústav archeologické památkové péče Brno Mendlovo náměstí 1a 60300 Brno 05/43214762 05/42212298
Mgr. Zdeněk Čižmář Ústav archeologické památkové péče Brno-odloučené pracoviště Prostějov Křížkovského 12 79601 Prostějov 0508/27096
PhDr. Jana Čižmářová Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav Zelný trh 6 65937 Brno 05/42321205 05/42212792

www.fi.muni.cz/MZM/MZM/archeo.htm

PhDr. Vladimír Čtverák Ústav archeologické památkové péče středních Čech Letenská 4 11801 Praha 1 02/24511229,02/536918 02/536918

www.uappsc.cz

PhDr. Magdalena Čtvrtníková Galerie antického umění Františkánský kostel 54371 Hostinné nad Labem 0438/942239
PhDr. Eva Čujanová Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Tomáš Čurda Památkový ústav - archeologické oddělení Zámek 4 53116 Pardubice 040/516007, 040/516028 040/516662

pup@pupce.cz

www.pupce.cz

Mgr. Gordana Divac NM-Historické muzeum-oddělení prehistorie a protohistorie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497324 02/24226488
PhDr. Miroslav Dobeš Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Žižkova 835 43401 Most 035/22424, 035/6103299 035/21595 office@uappmost.cz dobes@uappmost.cz www.uappmost.cz
PhDr. Jiří Doležel Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno Královopolská 147 61264 Brno 05/41514107 05/41211168 archeo@iabrno.cz www.iabrno.cz
PhDr. Zdeněk Dragoun Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/24214462 02/24214462

kleind@ibm.net

www.prague-city/pupp/pupp.html

Bohumír Dragoun Okresní muzeum Orlických hor Zámek 1 51601 Rychnov nad Kněžnou 0445/22438, 0445/21450
PhDr. Miloš Drda CSc. Husitské muzeum Náměstí Mikuláše z Husi 44 39001 Tábor 0361/251885
PhDr. Petr Drda Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Aleš Drechsler Okresní muzeum J.A.Komenského Horní náměstí 21 75000 Přerov 0641/4193
PhDr. Dagmar Dreslerová Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr Eduard Droberjar NM-Historické muzeum-oddělení prehistorie a protohistorie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497324 02/24226488
Tomáš Drobný Památkový ústav Dolní náměstí 8-9 77111 Olomouc 068/5224155-6 068/29189
PhDr. Marie Dufková CSc. NM-Historické muzeum-oddělení klasické archeologie Václavské náměstí 11579 Praha 1 02/24497218 02/24226488

marie.dufkova@nm.cz

PhDr. Tomáš Durdík

DrSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1

PhC.

Petra Effenberková Okresní muzeum Horní 152 38101 Český Krumlov 0337/11674
Mgr. Michal Ernée Archaia Zavadilova 24 16000 Praha 6 02/24317913,02/3120439 02/24320574 archaia@mbox.vol.cz
PhDr. Jan Fridrich

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Jiří Fröhlich Prácheňské muzeum Velké náměstí 113-114 39724 Písek 0362/214731-2, 0362/211113-14

prachmuz@pi.bohem-net.cz

PhDr. Jan Frolík

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Jan Frolík CSc. Ústav archeologické památkové péče středních Čech Letenská 4 11801 Praha 1 02/24511229,02/536918 02/536918

www.uappsc.cz

PhDr. Drahomíra Frolíková Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. František Frýda Západočeské muzeum Kopeckého sady 15 30135 Plzeň 019/224105 019/224105

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

PhDr. František Gabriel Památkový ústav Ústí nad Labem - odloučené pracoviště Čs. armády 1566- 47001 Česká Lípa 0425/24871
PhDr. Luděk Galuška CSc. Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav Zelný trh 6 65937 Brno 05/42321205 05/42212792

www.fi.muni.cz/MZM/MZM/archeo.htm

PhDr. Ján Gažo Okresní muzeum Palackého 86 43001 Chomutov 0396/25437, 0396/25318
PhDr. Martin Geisler Ústav archeologické památkové péče Brno Mendlovo náměstí 1a 60300 Brno 05/43217906 05/42212298
PhDr. Kateřina Geislerová Ústav archeologické památkové péče Brno Mendlovo náměstí 1a 60300 Brno 05/43217906 05/42212298
PhDr. Martin Gojda Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Vladimír Goš Okresní vlastivědné muzeum Hlavní třída 22 78731 Šumperk 0649/214070, 0649/214908-9 0649/214909
PhDr. Emanuel Grepl Okresní vlastivědné muzeum Ulice 28. října 12 74111 Nový Jičín 0656/20708
Libuše Haišmanová Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Jan Havrda Pražský ústav památkové péče-archeol.útvar Řetězová 3 11001 Praha 02/24225469 02/24214462

kleind@ibm.net

www.prague-city.cz/pupp/pupp.html

PhC. Petr Hejhal Muzeum východních Čech - archeologické oddělení Eliščino nábřeží 465 50001 Hradec Králové 049/5210473

hejhal@phil.muni.cz

Petr Hereit Západočeské muzeum - oddělení záchranných archeologických výzkumů Koterovská 162 31701 Plzeň 019/7444483 019/49880

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

PhDr. Zdeňka Himmelová Památkový ústav - referát archeologie Radnická 2 60154 Brno 05/42212621
Miloš Hlava Muzeum Boskovicka Hradní 1 68001 Boskovice 0501/452077
PhDr. Petr Holodňák Regionální muzeum K. A. Polánka Husova 678 43801 Žatec 0397/2840 0397/2840

rmz@casanet.cz

www.zatecko.cz/muzeum.htm

PhDr. Radka Holodňáková Regionální muzeum K. A. Polánka Husova 678 43801 Žatec 0397/2840 0397/2840

rmz@casanet.cz

www.zatecko.cz/muzeum.htm

PhDr. Jiří Hrala

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Ladislav Hrdlička Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Alena Humpolová Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav Zelný trh 6 65937 Brno 05/42321205 05/42212792

www.fi.muni.cz/MZM/MZM/archeo.htm

Mgr. Jindra Hůrková Okresní muzeum Hostašova 1 33901 Klatovy 0186/23109
PhDr. Miroslav Hus Západočeské muzeum - oddělení starších dějin Koterovská 162 31701 Plzeň 019/7444483 019/49880

www.zcu.cz/plzen/org/museum/index-cz.html

PhDr. Kateřina Charvátová

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Helena Chybová Muzeum Kroměřížska Velké náměstí 1 76701 Kroměříž 0634/21457 0634/26297
PhDr. Miloslav Chytráček Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Vratislav Janák Archeologický seminář, Ústav historie a muzeologie, FPF SlU Masarykova 37 74601 Opava 0653/684474
Mgr. Milan Jančo Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
Mgr. Martin Ježek Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1
PhDr. Luboš Jiráň

CSc.

Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha Letenská 4 11801 Praha 1

jiran@arup.cas.cz

Mgr. Petr Juřina Archaia Zavadilova 24 16000 Praha 6 02/24317913,02/3120439 02/24320574 archaia@mbox.vol.cz

Aktualizováno: 24.4.1999

Homepage Nahoru