Zamýšlená obsahová a určitě ne konečná struktura stránek české archeologie

Informace o

 • institucích (logo + základní informace, včetně odkazů na vlastní WWW-stránky)
 • výzkumech (pouze slovně, bez obrázků)
 • přednáškách (např. v AÚ či Společnost přátel starožitností, ad.)
 • publikacích (stručný obsah, rozsah, možnost objednání a cena)
 • grantech (obsah, cíl, doba trvání, řešitelé)
 • konferencích (datum konání, obsah, přihlášky, kontakty; informace o proběhlých akcích)
 • aktuálních a stálých výstavách u nás i v zahraničí
 • volná místa, studijní pobyty, praxe, prázdninové brigády, ad...
 • jubilea a výročí (instituce i osoby)
 • neplatiči a problémové firmy (formou diskusního fóra - nenapadnutelné)
Diskusní fórum o
 • studiu
 • publikacích - anotace, celé články
 • výzkumech - závěrečné zprávy, informace
 • grantech a výzkumných úkolech
 • archeologická památková péče a legislativa
Adresář (možno i s mapou)
 • institucí zabývajících se archeologií
  (adresa, e-mail, tel.,fax,   území, ....)
 • WWW stránek s archeologií
  (zatím jen Česká republika )
 • osob - řazeno podle abecedy

 

Homepage