ARCHEOLOGICKÉ CENTRUM

Vlastivědného muzea v Olomouci

ul. K.Světlé 2a, 779 00 0lomouc

ředitel: 068/5224612

odd. terén. výzkumu/odd. konzervace a dokumentace:
tel./fax: 068/5414127
tel.: 068/5414139

odd.správy a prezentace sbírek:
tel.: 068/5222741
e-mail: archeol.centr.ol@ iol.cz


Vážení kolegové,

   V těchto dnech se podařilo našemu muzeu učinit významný archeologický objev monoxylu ve štěrkovně u Mohelnice. Loď je 10,5m dlouhá a 1,05m široká, zachovaná vcelku, zatím neurčeného stáří. V současné době se nachází ve Vlastivědném muzeu v Olomouci ve speciální lázni s autentickou vodou.
   Dovolujeme si Vás tímto požádat o spolupráci na konzervaci tohoto unikátu, hlavně v oblasti konzervace.
   K tomuto účelu si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na odbornou archeologickou komisi, konanou 1.7.1999 ve 1300 hodin ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
   Pokud znáte ve svém okolí, ale i v zahraničí specialisty, kteří se zabývají problematikou konzervace mokrého dřeva, budeme Vám vděční za co nejrychlejší informace.
   Při kontaktu (požadavky na ubytování, apod.) žádáme o upřednostnění adresy přímo na Vlastivědné muzeum v Olomouci (tel:068/5224612 – PhDr.J.Peška), z důvodu terénních aktivit Archeologického centra.

S přáním úspěšné spolupráce PhDr. Jaroslav Peška.

Homepage O stránku zpět Nahoru